fbpx

Sprzedaż

Studia kuchenne i sklepy meblowe to również miejsca, w których Klienci powinni dowiadywać się o kwestiach dotyczących zrównoważonego rozwoju. Profesjonalny montaż jest kolejnym ważnym aspektem w holistycznym spojrzeniu na ten temat; błędy skutkują dodatkowym obciążeniem zasobów. To samo dotyczy opakowań transportowych używanych przy elementach meblowych.

Akademia montażu

SZKOLENIA DLA MONTERÓW MEBLI KUCHENNYCH

Dobrze wyszkoleni pracownicy to wielki atut, zarówno ze społecznego punktu widzenia, jak i z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju. Kluczową rolę odgrywają tutaj monterzy kuchni. Jeśli popełnią błąd, produkty należy ponownie dostarczyć i przerobić, co skutkuje efektem domina dla zasobów. Z drugiej strony, dobrze wyszkoleni monterzy przyczyniają się do ochrony zasobów. Dlatego Nobilia zdecydowała się na powołanie Akademii Montażu, która ma pomóc monterom w zdobyciu profesjonalnych umiejętności przy montowaniu kuchni.

Opakowania transportowe: zapewnienie recyklingu

Używamy opakowań transportowych, aby zapewnić odpowiednio zabezpieczony transport do Klientów. Opakowania te można łatwo poddać recyklingowi. Aby to zagwarantować, Nobilia nawiązała współpracę z Recycling Kontor Transportverpackung (RKT). Nasi Klienci muszą po prostu skontaktować się z RKT, aby poinformować ich, że spodziewają się dostawy od Nobilii. Następnie RKT dba o to, aby różne elementy opakowania transportowego zostały zebrane i przekazane do recyklingu, co jest ogromną zaletą dla środowiska.

Grünergriff: Kolejny przykład zrównoważonego działania firmy Nobilia

W czasach dbania o klimat i zmiany pokoleniowej, rozwija się świadomość dotycząca zrównoważonych surowców, ochrony naszej planety, zdrowego stylu życia, a także odżywiania i uważności. Stwarza to stale rosnącą potrzebę świadomego działania. Stowarzyszenie jakości Grünergriff daje handlowcom i partnerom możliwość identyfikacji i optymalnego promowania swoich działań w zakresie zrównoważonego rozwoju. Łącząc te indywidualne środki, wzmacniamy lokalny handel specjalistyczny.

Kliknij na daną ikonkę, aby dowiedzieć się więcej o naszych działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju!

Możesz również powrócić do strony głównej klikając tutaj.