fbpx

Nasza produkcja – jak powstaje kuchnia

Zrównoważone surowce i wytwarzana we własnym zakresie energia elektryczna są dowodem zrównoważonego rozwoju w działaniu.
Na tej stronie dowiesz się, w jaki sposób dbamy  o zrównoważoną produkcję.

Ślad węglowy

ŚLADY POWSTAŁE W WYNIKU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Ślad węglowy to miara ilości CO2 wyemitowanego na przykład przez firmę. W 2021 roku wyemitowaliśmy około 53 000 ton CO2. Biorąc pod uwagę wyprodukowanych około 830 000 kuchni, daje to około 65 kg CO2 na kuchnię. To dla nas wciąż za dużo. Dlatego realizujemy zakrojoną na szeroką skalę strategię zrównoważonego rozwoju, której celem jest poprawa bilansu CO2.

Nawiasem mówiąc, jeśli mamy osiągnąć cel porozumienia paryskiego, jakim jest ograniczenie wzrostu temperatury na świecie do 1,5 stopnia, to każdy obywatel Niemiec będzie musiał utrzymać emisję CO₂ poniżej 1000 kg rocznie. Przed nami więc jeszcze dużo pracy – a my chcemy dać z siebie wszystko!

Systemy fotowoltaiczne

SAMODZIELNE WYTWARZANIE CZYSTEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA NASZE POTRZEBY PRODUKCYJNE

Energia jest niezbędna do produkcji: maszyny muszą być zasilane, a ludzie potrzebują na przykład dobrze oświetlonego miejsca pracy, aby pracować zdrowo i efektywnie. Część energii elektrycznej, której potrzebujemy do naszej działalności, jest pozyskiwana ze źródeł odnawialnych. Obecnie mamy zainstalowaną instalację fotowoltaiczną na dachu Fabryki IV oraz drugą instalację podobnej wielkości na budynku administracyjnym. Zależy nam na znacznym zwiększeniu udziału czystej energii elektrycznej, którą wytwarzamy na miejscu. Planujemy zainstalować najnowocześniejszą instalację fotowoltaiczną obejmującą cały dach Fabryki III, który planujemy oddać do użytku w 2023 roku.

Odzysk ciepła ze sprężarek powietrza

OGRZEWANIE WIOSNĄ I JESIENIĄ

Ogrzewamy nasze budynki odpadami drzewnymi, gdy temperatury są najniższe; podczas łagodniejszych miesięcy w roku jako źródło ciepła wykorzystujemy ciepło odpadowe z naszych sprężarek powietrza. Ciepło jest wytwarzane podczas sprężania powietrza w takich sprężarkach. Odbieramy ciepło odpadowe wytwarzane przez tarcie i sprężanie i wprowadzamy je do naszych obwodów grzewczych. Gdybyśmy nie wykorzystywali ciepła odpadowego, byłoby po prostu odprowadzane do powietrza. W ten sposób uzyskujemy podwójny efekt: nasza woda grzewcza jest również podgrzewana. Oznacza to, że nie musimy spalać żadnych dodatkowych źródeł energii, aby ogrzać nasze budynki.

Wykorzystanie odpadów produkcyjnych do ogrzewania

CELOWE ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW DRZEWNYCH

Rocznie produkujemy ponad 90 000 ton odpadów drzewnych. Nie wyrzucamy ich, lecz ponownie wykorzystujemy na różne sposoby. Jako przykład można podać efektywne ponowne wykorzystanie  odpadów, które nie nadają się już do użycia: zamiast ogrzewania za pomocą nieodnawialnych surowców, takich jak ropa, gaz lub węgiel, używamy odnawialnego surowca jakim jest drewno. Jest to niezwykle zrównoważone wykorzystanie naszych odpadów produkcyjnych. Służy na przykład do ogrzewania, głównie w okresie zimowym, całych naszych hal produkcyjnych i pomieszczeń biurowych w Fabrykach I, II, III i V, a więc ponad 400 000 m2 powierzchni.

Odzysk energii z układnic

WYTWARZAĆ ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, ZMNIEJSZAĆ ZUŻYCIE

Produkujemy energię elektryczną w naszych magazynach wysokiego składowania, jednocześnie zmniejszając jej zużycie. Na przykład nasz magazyn wysokiego składowania w Fabryce I ma ponad 27 000 miejsc paletowych. Czternaście w pełni automatycznych maszyn do składowania i pobierania (SRM) jest tam używanych do przenoszenia palet. Są one w ruchu przez cały dzień. Kiedy taka maszyna przenosi ładunek z góry na dół, wykorzystujemy grawitację: wykorzystujemy silniki SRM jako dynamo do generowania energii elektrycznej podczas hamowania i zjeżdżania.

Opakowania wielokrotnego użytku

GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM A OCHRONA MATERIAŁÓW

Najlepsze opakowanie to opakowanie, które nie zostało wyprodukowane. We wszystkich obszarach produkcji, w których jest to technicznie możliwe, całkowicie rezygnujemy z pakowania. Aby zapewnić stałą ochronę towarów, stosujemy systemy zamkniętego obiegu. Razem z naszymi dostawcami zapewniamy, że prawie wszystkie materiały do produkcji dostarczane są w opakowaniach wielokrotnego użytku. Okucia do produkcji szuflad, wysuwanych szuflad itp., których codziennie potrzebujemy tysiące, zamiast w jednorazowych pudełkach, trafiają do nas na tacach, przypominających skrzynie. Tace te charakteryzują się wieloletnią wytrzymałością, dzięki czemu zmniejsza się zapotrzebowanie na opakowania jednorazowe.

Koncepcja odpowiedzialnego zarządzania odpadami

ODPADY, KTÓRYCH NIE DA SIĘ UNIKNĄĆ, SĄ SORTOWANE I PODDAWANE RECYKLINGOWI

Mimo naszych wszelkich starań, zawsze zostanie pewna ilość odpadów. Dzięki naszej kompleksowej koncepcji utylizacji staramy się zbierać i starannie segregować odpady. Aby to działało jako standard we wszystkich zakładach, Nobilia zdefiniowała wszystkie rodzaje odpadów i wprowadziła system kodowania kolorami. System ten jasno pokazuje wszystkim pracownikom, które odpady należy wrzucać do jakich pojemników. Powstałe różne frakcje odpadów są następnie przejmowane przez certyfikowane firmy utylizacyjne. W ten sposób udaje nam się osiągnąć wskaźnik recyklingu znacznie przekraczający 60%.

Kliknij na daną ikonkę, aby dowiedzieć się więcej o naszych działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju!

Możesz również powrócić do strony głównej klikając tutaj.